Tero Abbafy

Každá zmena apeluje na posun. Je na nás ako ho budeme vnímať. Ak sa na premenu pozrieme bez očakávania, s otvorenou myslou, vie nám rozšíriť obzory a zmeniť naše postoje, očistiť nás od nepotrebného. Všetko čo zaniká, dáva priestor novému vzniknúť


V novom projekte pracujem s PREMENOU „zabudnutého”, klasického ale stále hodnotného slovenského designu keramiky. Pretváram hlavne starú modranskú keramiku do nových, súčasých  podôb. Na vázy aplikujem tému, ktorou sa dlhodobo zaoberám. Téma presahuje od irónie prirodzenosti a ženskosti v súčastnej dobe sociálnych médií, až k zobrazovaniu božskosti ženy a postupnému nachádzaniu jej pradávnej podstaty a vnútornej sily. Tak ako kedysi boli príbehy a božstvá zobrazované na keramike, zobrazujem ženy, bohyňe, ikony súčastnosti.



In new project I’m working with TRANSFORMATION of “forgotten”. I transform mainly the old classical Slovak ceramics design – the Modran ceramics that is – into a new, contemporary forms. On these vases, I’m applying a topic which I’ve been dealing for a long time. The theme goes from the irony of natural femininity in the cultural era of social media, to the image of a woman’s divinity and the gradual finding of her ancient essence and inner strength. As in our history were the old mystical stories and deities depicted on pottery, I represent woman, godess, icons of the contemporary world.