Thus That

Thus That

Thus That, This is Copper & Crust

Thus That

This is Copper & Crust

 

Štúdio Thus That pod vedením Kevina Rouffa a Paca Böckelmanna spája zberateľský dizajn s výskumom materiálu spôsobom, ktorý je prístupný širšiemu publiku. Ich cieľom je vytvárať kúsky, ktoré sú silné, jednoduché a tvarovo priamočiare. Tvorba sa zameriava najmä na využitie nezvyčajných materiálov, ako sú priemyselné odpady.

Séria This is Copper predstavuje odpad z výroby kovov, z ktorého sa tvoria umelé horské haldy. Tento odpad však môže poslúžiť ako alternatíva cementu – s o 80 % nižšou uhlíkovou stopou. Cieľom je priniesť nové, funkčné a estetické ocenenie materiálu, ktorý je nevyhnutný pre našu budúcnosť, rovnako je však mementom minulosti.

Séria Crust: V počiatočných fázach výroby hliníka továrne odlievajú roztavený hliník do masívnych blokov s hmotnosťou viac než 25 ton. Bloky sú pokryté zvlnenou organickou textúrou, ktorá je výsledkom procesu odlievania. Pri príprave blokov na distribúciu sa strany odrežú a ostanú po nich tenké pláty s drsným povrchom – známe ako „kôry“ (crust). Studio ThusThat z nich vytvorilo sériu objektov, ktoré odhaľujú nečakane surový príbeh každodenného materiálu. Hrany sú zubaté a hrubo orezané, výsledkom čoho sú drsné formy, ktoré sa zdajú byť vedľajšími produktmi niektorých priemyselných mechanizmov. ‚Crust‘ spochybňuje naše očakávania materiálov okolo nás. Dôraz sa nekladie na „udržateľnosť“ v zmysle recyklácie alebo opätovného použitia vedľajších produktov, ale skôr na to, aby sme uvažovali o novej estetike materiálov v dobe obmedzených zdrojov, kde sa druhotné materiály stanú normou a kde ekologické myslenie od základu zmení estetické očakávania od materiálov.

Thus That, This is Copper & Crust

Thus That, This is Copper & Crust

Thus That, This is Copper & Crust

Kevin Rouff a Paco Boeckelmann

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác

thusthat.com

instagram: studiothusthat