Vandaseye

Viedenské dizajnérske štúdio tvoria Georg Schnitzer and Peter Umgeher. Založili ho v roku 2008 a v ich portfóliu nájdeme široké spektrum realizácií od priemyselných produktov až po výstavnícky dizajn. Podstatným v ich programe je vnímanie a chápanie dizajnu v kontexte. Intenzívne ho komunikujú aj ako online zbierku referencií, odkazov, citátov, prostredníctvom ktorých pátrajú po paralelách i rozdieloch svojich projektov. Materiál, ktorý vrstvia formou súvisle vinutých liniek a ich vizuálnych derivátov, umožňuje vidieť ich projekty plasticky, v husto tkanej sieti súvislostí a vplyvov.

www.vandaseye.com