Bianka Kukurdíková

VLNENIE

Koberec Vlnenie

Bianka Kukurdíková

Vlnenie

Sme súčasťou času a priestoru, a i keď sa nám zdá, že sme pevní a stáli, často našu celistvosť naruší náhodne vzniknuté vlnenie. Morské, emočné, svetelné, rázové, informačné… všetky majú schopnosť prenikať objektmi a tvarovať ich. Závisí od sily pôsobenia, či stopy po nich zanechajú iba slabý pocit alebo si zrazu uvedomíme našu krehkosť a nestálosť. Ak ich sila rozbije naše vnútro a naruší naše okraje, už nikdy nebudeme takí ako predtým…

Koberec Vlnenie

Autorský koberec z kolekcie „Vlnenie“ je parafrázou na ľudskú krehkosť. Človeka, ktorý je navonok možno pevný a ohraničený, ale vo svojom vnútri je naopak nestály. Jeho „vnútorné ja“ stále meniace svoj tvar je pred inými ukryté až kým nevyvrie na povrch. Niekedy zostane ukryté večne. Tvarujú nás činy, informácie, správanie sa iných. Sme podriadení neustálemu vlneniu… v hlave, v duši, v srdci, v nás.

Koberec Vlnenie

Koberec Vlnenie

Bianka Kukurdíková

výstavný priestor: Zoya Gallery

www.bianki.sk

instagram: biankicarpets