Zuzana Sabová

Zuzana Sabová

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

Zuzana Sabová
„Teritórium seba“ 2022


Kolekciu heliem som vytvorila vlastnou technikou, ohýbaním a spájaním žiletkového drôtu, ktorý je v najväčšej miere používaný ako plotová bariéra na štátnych hraniciach a vojenských objektoch. Manipulácia s ním, ako s materiálom pre tvorbu, je vzdorom voči jeho prvotnému účelu a charakteristickým vlastnostiam. Ručná technika tvarovania nesie v sebe riziko poranenia sa na ostrých hrotoch, čo znamená obrazne, aj fyzicky, výzvu k prekonaniu vlastného strachu a zraniteľnosti. Zámerom nie je teda iba vytvorenie produktu, ochrannej či obrannej helmy, nositeľom konceptu je už samotný proces práce s týmto materiálom, ktorý neguje jeho neprístupnosť.

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

Žiletkový drôt v symbolickej rovine vnímam ako reprezentáciu teritoriálneho správania, obrany, vymedzenia sa, segregácie. Demonštruje silu, ktorá bráni vniknutiu či úniku. Chráni, zároveň zastrašuje.

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

Vytýčením „teritória seba“ nie je ale myslené teritórium materiálneho vlastníctva, práve naopak, jedná sa o intímnu zónu vlastnej identity, obrat k autentickosti jednotlivca a individuálneho prežívania reality.

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

Každá helma je nositeľná exkluzívne pre daného človeka, pre ktorého bola vytvorená, nakoľko som ich tvarovala priamo na sadrových odliatkoch hláv konkrétnych osôb. Vnútorná strana pre kontakt s tvárou je hladká, ostne smerujú von.

Zuzana Sabová, „Teritórium seba“, autor fotografie Ivan Kalev

výstavný priestor: Zoya Gallery

tumblr.com/zuzasabova

instagram: zuzanasabova.visual.artist