Dizajn štúdio ÚĽUV

 

Vytvoriť atraktívny produkt, z na prvý pohľad neatraktívneho materiálu je skutočnou výzvou pre každého dizajnéra. A tak je plsť, ktorá bývala už celé stáročia neoddeliteľnou súčasťou slovenského hmotného kultúrneho dedičstva, pripravená zažiť počas Bratislava Design Week 2013 v priestoroch Dizajn štúdia ÚĽUV na Dobrovičovej 13, nové obdobie slávy. Bratia Ondrej a Peter Eliášovci predstavia výsledky svojej práce s lisovanou vlnenou plsťou rôznej hrúbky a tvarov. Výstava Plsť + predstavuje solitérne exponáty a interiérové doplnky, ktoré sa pohrávajú s rôznymi inšpiračnými zdrojmi, so zámerom vdýchnuť produktom nevšednú poetiku. Výsledné produkty sa vyznačujú jednoduchým, až archetypálnym tvaroslovím, skrývajúcim odkrytý odkaz, príbeh a vtip.

 

www.uluv.sk

dizajn studio uluv 2