HLAVNÉ CENTRÁLY

prior, Kamenné námestie, 2. poschodie, Hlavná výstava Odvaha a redukcia + výstavy opencall, denne: 10:00 – 22:00

gmb, Mirbachov palác, Františkánske námestie, Výstavy badw Selection, opencall, Edícia Majstri Viliam Chlebo, streda: 13:00 – 20:00, štvrtok – nedeľa: 11:00 – 18:00

PROGRAM

Streda 6.12.

17 Vernisáž inkluzívnej módy a/typik Barbary Horákové Fehérové, České centrum, Prepošská ulica 6

18 – 21 Chuť kooperácie – dizajn a ochutnávka, Dizajn štúdio úľuv, Dobrovičova 13

18 – 20 mag da x badw Talks, prior, 2. poschodie Balance is motion (cz), Janek Beau (de), Barbora Fastrová, a Johana Pošová (cz)

Štvrtok 7.12.

17 Braňo Laho Head Lights vernisáž, V ateliéri noiz architekti, Odborárske namestie 1

16 30 Janka Menkynová, Dizajn s tvárou úľuv-u, prednáška, Galéria úľuv, Obchodná 64

19 Viktor Tabiš ako gram vernisáž, priestor Space Objekt, Palisády 23

18 -20 mag da x badw Talks, prior, 2. poschodie, Jakub Hrdina utb: Dialóg, Difúzia, Dizajn – éra generatívnych nástrojov AI: Barbora Horakova Fehérová (cz), Zlín, Viliam Chlebo

21 Head lights afterparty, Klub Šafko, hrajú Emonoizboy

Piatok 8.12.

15 30 Komentovaná prehliadka výstavy Ivice Vydrovej Zlaté mesto, Umelka, Dostojevského rad č. 2

16 30 Komentovaná prehliadka výstavy Tradícia netradične: Prírodné pletivá, Galéria úľuv, Obchodná 64

18 – 20 mag da x badw Talks, prior, 2. poschodie: Tomáš Mikolaj, úľuv, Viktor Tabiš, Damian Cehlárik, Jokelová Kunovská

Sobota 9.12.

17 Komentovaná prehliadka výstavy Redukcia a odvaha, prior

19 badw awards, prior

19 30 Koncert East Side Sorry, prior

Nedeľa 10.12.

17 komentovaná prehliadka, gmb