ORTO

Zámerom projektu Orto je navrhnúť výrobky, ktoré je možné svojpomocne vyrobiť v domácich podmienkach. Úžitkovosť objektov spočíva v možnosti vešania oblečenia avšak v interiéri plnia aj dekoratívnu funkciu v podobe geometrickej štruktúry. Interiérové objekty sú tvorené z polotovarov pôvodne predurčených na výrobu voliér a klietok, sú tak všeobecne dostupné v e-shope predajcu chovateľských potrieb. Materiál tvoria hliníkové profily s povrchovou úpravou čierny elox a plastové spojky, ktoré sa zatĺkajú do profilov. Technológia výroby týchto produktov je tak jednoduchá a dostupná každému.