Autorský dizajn / COPY IT!

 

„Dizajnéri sú v zásade ochotní zdieľať vedomosti, ale majú zábrany používať nápady iných. Dôležité však je, v akom kontexte produkt vznikne. To je to, čím obohacuje známu ideu a posúva ju ďalej ako jeden z mnohých.“ (Jan Michl)

Zadaním pre študentov predmetu Autorský dizajn pod vedením Doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej a Mgr. art. Silvie Lovasovej (Katedra dizajnu VŠVU) bolo: KOPÍROVAŤ, MIXOVAŤ, VYKRÁDAŤ, SAMPLOVAŤ, VYLEPŠOVAŤ známe aj menej známe idey známych aj menej známych autorov. Lebo všetko originálne tu už bolo, len na to všetci zabudli.

 

www.vsvu.sk

JEFF DOOGS