crafting plastics!

 

Nová medzinárodná platforma cp! studio sa zameriava na výskum a inovácie vo sfére bioplastov. Experimentuje, spolupracuje a produkuje s ohľadom na celý životný cyklus produktu. Premiérový set cp!s collection 1 tvoria okuliare vo formáte ready-to-wear, navrhnuté pre užívateľov, ktorí majú radi progresívne a nekonvenčné riešenia.

Autori: Vlasta Kubušová, Miroslav Král, Matej Dubiš, Branislav Laho

 

www.craftingplastics.com

crafting plastics