Dizajn štúdio ÚĽUV

Michal Hanula / Miroslav Mládenek / Tibor Uhrín

Výstava dizajnérov Michala Hanulu, Miroslava Mládeneka a Tibora Uhrína zaznamenáva aktuálnu tvorbu trojice výrazných osobností, ktorých spája drevo ako podstatný prvok tvorby a syntetické, otvorené a progresívne nazeranie na tento adorovaný i zaznávaný materiál. Akceptujúce a s rozmyslom rozvíjajúce jeho povahu a náboj – bez sentimentu, s vedomím jeho minulej i budúcej relevantnosti.Práve ich prístup formoval smerovanie slovenského remeselného dizajnu (najmä) v dreve po roku 2000 a priniesol do tejto sféry novú energiu a sebavedomie.

www.uluv.sk

fosiliaIII

Hanula_foto_Peter Simon°k