V kontexte prebiehajúceho edukačného procesu mapujem a vizuálne reagujem na súčasné kontroverzné témy. Usilujem sa o proaktívny prístup k učeniu, hľadám jeho najhlbšiu podstatu, zaujímam sa o hodnotenie úloh, autentické zlyhania ako aj technické chyby pomocou staronových konfigurácií didaktických teórií. Prostredníctvom dizajnu sa transformujem do role hodnoteného a argumentujem pomocou objektívnych výrobných procesov, ktoré navodzujú pocit nedostatočného prevedenia. Odvaha mať názor, obhájiť neúmyselný úmysel, tak môže vytvárať priestor pre otvorený a kritický dialóg pre zúčastnené strany konfliktu. Médium – oceľový formát zo zvyšku výroby Rozmery – Š 1200 x H 500 x V 2400