Flowers for Slovakia UNSEEN

Platforma Flowers for Slovakia predstaví ukážku zo 4. putovného výstavného projektu, ktorý mal pôvodne byť v apríli 2020 predstavený na (kvôli pandémii zrušenom) festivale Milan Design Week.  Štvrtá kolekcia občianskeho združenia Flowers for Slovakia, ktorá vznikla ešte počas workshopu v novembri 2019, je kurátorským projektom Vandy Gábrišovej a Michaly Lipkovej a bude prvý raz predstavená v roku 2021.

Témou novej kolekcie je inšpirácia históriou a kultúrou slovenskej gastronómie, príbehom stolovania a súvisiacimi zvykmi. Inštalácia čiastočne odhalí tri z desiatich objektov na hranici umenia a dizajnu, vypovedajúce osobné príbehy autorov: Zaca Banika – američana so slovenskými koreňmi a sloveniek Zuzany Pergerovej a Lucie Suchej.

Dlhodobým zámerom projektu Flowers for Slovakia, ktorého automi sú Peter Olah a Lars Kemper, je prezentovať slovenskú kultúru a zvyky v zahraničí súčasným jazykom, prostredníctvom atraktívnych objektov s príbehom.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia.

www.flowersforslovakia.com

ANGLICKÝ TEXT

Flowers for Slovakia will present a sample from the 4th traveling exhibition project, which was supposed to be presented in April 2020 at the Milan Design Week festival (canceled due to the pandemic). The fourth collection is a curatorial project by Vanda Gábrišová and Michal Lipková and it will be presented for the first time in 2021.

The theme of the new collection is inspired by the history and culture of Slovak food, dining and related customs. The installation will partially reveal three of the ten objects, telling personal stories of the authors: Zac Banik, Zuzana Pergerová and Lucia Suchá.

The long-term aim of the Flowers for Slovakia project, originally founded by Peter Olah and Lars Kemper, is to present Slovak culture and customs abroad though the contemporary language of design, through attractive objects with a story.

The project is financially supported by Slovak Arts Council.

www.flowersforslovakia.com