Freier

f4 S 019 #lv-426 bandana scarf
Premena produktu streetwearovej bandany na odevnú súčiastku ľudového polokroja je pokusom o modifikáciu módnych kategórii. Originálny vzor bandany z aktuálnej kolekcie lv-426 pozmeňujem farebnou kompozíciou do polohy tradičnej šatky z polokroja – chustky. Ich prelínaním v jednom produkte sa snažím o oslovenie vekovo a štýlovo vzdialených konzumentov módy.


The transformation from streetwear bandana into clothing component of half-folk costume is an attempt for modification of fashion categories. I have changed the original bandana pattern from current lv-426 collection by innovation of colour composition to the position of traditional folk-costume scarf- ‘chustka’. By blending these two patterns into one product, I am trying to reach the fashion consumers, distant from each other by their age and style.

freier.sk