Kolekcia vypovedá o možnostiach transformácie slovenských ľudových textílií a ornamentov v digitálnom jazyku. Je reakciou na často neohľaduplné kopírovanie ľudových výšiviek pre komerčné účely. V práci skúmajú tradičné ľudové výšivky, ich formálne podoby – materiály, farebné a tvarové kompozície, ktoré konfrontujú s vymoženosťami a potrebami súčasnej digitálnej doby. Pre tento účel využívajúci digitálny vyšívací stroj, pomocou ktorého sa transformuje originálna podoba východiskovej inšpirácie na široké spektrum textilných materiálov. Hľadaný spoločný vizuálny jazyk ľudového a súčasného prejavu vytvára nové podoby výšiviek a ornamentov.Modifikovaný ornament následne aplikujem aj na veľkoformátovú textíliu pomocou techniky tuftingu – zmenou kompozície a mierky tak ľudový ornament dostane nový výraz.

 

Zborník hovorí o možnostiach transformácie slovenského ľudového textilu a ozdôb v digitálnom jazyku. Je reakciou na často neuvážené kopírovanie ľudových výšok na obchodné účely. V tejto práci skúmam tradičné ľudové výšivky, ich formálne formy – hmotné, farebné a tvarové kompozície, ktoré konfrontujú s vymoženosťami a potrebami súčasnej digitálnej doby. Na tento účel používajú digitálny vyšívací stroj, ktorým sa transformujú pôvodné formy počiatočnej inšpirácie do širokej škály textilných materiálov. Vyhľadávaný spoločný vizuálny jazyk ľudového a súčasného prejavu vytvorenia nových foriem výšiviek a ozdôb. Upravený ornament potom aplikujem technikou všívania na veľkoplošné textílie – zmenou zloženia a mierky,