Jakub Forgáč

Doktorand TUZVO

Taburetky REEF

Volám sa Jakub Forgáč a som Študentom doktorandského štúdia v programe Dizajn nábytku a bývania na Technickej Univerzite vo Zvolene. Nízke taburety REEF vznikli transformáciou a prienikom rôznorodých materiálov v snahe vytvoriť kompaktný celok a jeho finálne prevedenie je možné modifikovať do množstva alternatív.

Kontakt: fb/ Jakub Forgac