Ján Jánoš, Maroš Schmidt

„Transformácia je pre nás zmena tvarového riešenia, filozofie a myslenia. Myslíme si, že v súčasnom dizajne by mali tieto tri veci spolu súvisieť. Ak má tvar nasledovať funkciu, tak funkcia musí nasledovať filozofiu, ktorej základným princípom je zodpovednosť.“


Názov: Skvôt

Podnázov: Prenosný domov pre včely samotárky a ostatní hmyzK

Ak nezmeníme prístup k životnému prostrediu, čoskoro vymizne všetok hmyz. Následky by boli fatálne. Jedným z riešení môže byť aj prenosný domov pre včely samotárky a ostatný hmyz, ktorý umožní prežitie hmyzu v mestách, parkoch alebo záhradách. Tvorí ho medený obal vyplnený do 1/2 zmesou betónu a stavebného odpadu. V dierach v spodnej časti bývajú včely samotárky. V hornej dutine, do ktorej vedie širšia chodba lievikovitého tvaru býva hmyz. Záhradná verzia stojí na statíve, parková visí na závesnom systéme.

If we do not change our approach to the environment, all insects will disappear soon. The consequences would be fatal. One of the solutions may also be a portable home for solitary bees and other insects which allows insects to survive in cities, parks, or gardens. It consists of a copper container filled to ½ with a mixture of concreate and rubble. Solitary bees live in the holes at the bottom. Insects live in the upper cavity to which a wider funnel-shaped corridor leads. The garden version stands on a tripod, the park version hangs of a suspension System.   S