Katedra Socha, objekt, inštalácia VŠVU / Bio_socha

Študenti katedry Socha, objekt inštalácia na VŠVU v Bratislave predstavujú svoje tri možné odpovede na tému BIO_SOCHA. Vychádzajúc z klasickej predstavy sochy na sokli posúvajú hranice trojdimenzionálneho umenia k jednej z možných variant živej, rastúcej, ekologickej, premenlivej, rastlinnej, pohyblivej sochy. Objekty sa skladajú z dvoch častí – spodnej, veľkého jednoduchého „kvetináča“ a vrchnej, samotného objektu, ktorého konštrukciu tvorí zváraná socha inšpirovaná v prírode (v dvoch prípadoch) a čisto geometrickej formy (v jednom prípade). Objekty sú v rôznych konfiguráciách vysadené rastlinami a sukulentmi, ktoré dopĺňajú tvar sochy naznačenej kovovou konštrukciou. Rastliny sa stali materiálom, akoby novou sadrou či drevom, s ktorým je možné tvarovať sochu. Avšak príroda má posledné slovo, rastliny sa rozšíria a rozrastú podľa vlastných možností a budú modelovať vlastný, už od človeka nezávislý tvar.