Kristýna Španihelová

XÚLONCITY

2019 – 2020, polymléčná kyselina (PLA) s 40% dřevěných pilin, dřevo, nerez,

prsteny, brože

V kolekci XÚLONCITY, představuji práci inspirovanou buněčnou stavbou dřeva. Ve starořečtině slovo „xúlon“ znamená dřevo. Dřevo je tvořeno buňkami různých velikosti, tvaru a funkcí, které jsou v kmeni a větvích charakteristickým způsobem rozloženy. Pracuji s kompozitním materiálem, polymléčná kyselina (PLA), která je směsí kukuřičného škrobu s 40% dřevěných pilin, v kombinaci s přírodním dřevem. Pomocí 3D pera vytvářím „rostlinné pletiva“, soubory buněk společného původu, stejné stavby, které jsou napadeny barevným pigmentem. V souboru Xúloncity prezentuji šperky inspirované přírodou pod mikroskopem.

„Umění se zrodilo z vnímání a pozorování přírody.“ Marcus Tullius Cicero

XÚLONCITY

2019 – 2020

polylactic acid (PLA) with approximately 40% wood powder, wood, steel

rings, brooches

In this collection XÚLONCITY, I present work inspired by the cellular structure of wood. In ancient Greek, the word „xúlon“ means wood. Wood is composed of a multitude units called cells, with various sizes, shapes and functions, which they are characteristically distributed in the trunk and branches. I work with a composite material, polylactic acid (PLA) filaments from the Natural Fibres which are filled with approximately 40% wood powder, and I combine with natural wood. I made this work with 3D pen and I draw „plant tissues“, it is a collection of similar cells, the same structures and they are attacked by colour pigments. In the collection Xúloncity, I present jewellery inspired by nature under the microscope.

“Art is born of the observation and investigation of nature.” Marcus Tullius Cicero