Kubíková, Ligačová, Vaterková

Kubíková, Ligačová, Vaterková

Petra Kubíková je módna dizajnérka pôsobiaca v Bratislave. V roku 2015 ukončila štúdium v Ateliéri odevného dizajnu na VŠVU. Venuje sa tvorbe limitovaných dámskych kolekcií. Typickými elementmi jej tvorby sú štylizácia tvarov a výrazná geometria. Dizajnérka kladie dôraz na praktickosť odevov premietnutú do vysokej kombinovateľnosti a jednoduchej údržby v podobe vhodne zvoleného materiálu. Kubíkovej prácu ovplyvnilo súbežné štúdium japonského jazyka na UK a študijný pobyt v Japonsku. Inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádza v atmosfére tejto krajiny, v jej kultúre a architektúre. Vo svojej tvorbe využíva skúsenosti z domácich a zahraničných prehliadok.

@_petrakubikova_

Petra Kubíková

Jana Vaterková, prináša tvorbu, ktorá vníma textil ako mnohotvárne médium. Skrášľuje priestor a nositeľa, nakoľko jej filozofia tkvie v tom, aby výsledný úžitkový predmet sa stal aj umeleckým dielom. Dbá na kvalitnú remeselnú prácu, originálnosť prevedenia materiálu použitím textilných techník. Dizajn prepája s voľným umením v inštaláciach a prostrediach, do ktorých prizýva aj tvorcov iných odborov.

@janevat._

 

Kristína Ligačová sa pohybuje na rôznych úrovniach stupnice medzi dizajnom a voľným umením. Jej vyjadrovacím médiom je sklo, ktoré tvaruje a formuje ako dizajnér, dáva mu úžitkovú funkciu alebo ako umelec, ktorý voľne pracuje s myšlienkou a konceptom. Prepája úžitkové predmety s umením, aby okrem praktickosti, hodnoty a ergonómie boli zároveň hodnotným umeleckým dielom. V tvorbe často experimentuje s novými technológiami dekorovania, materiálmi a kvalitným eko remeselným prevedením. Využíva organickosť skloviny a geometrickosť tvarov.

@kristinaligac