Linda Viková

Ancient Memories – je eklektická kolekcia ručne modelovaných vysoko pálených kameninových váz a nádob. Kolekcia doplňujúca moju tvorbu posledných rokov – počas ktorých sa venujem obľúbeným témam, ktoré pretransformovávam a spájam jednou základnou formou. Formou ktorá je pojidlom mojej niekoľkoročnej obsesie a sústredenia. Na poslednej samostatnej výstave Od súmraku do úsvitu – ktorá bola žiaľ vzhľadom na situáciu počas celého jej trvania neprístupná, som predstavila výrazné momenty spomínaného úsilia. Kolekcia Ancient Memories sú chýbajúce články ktoré dopovedajú príbeh, no nesľubujem že uzatvárajú môj záujem o mystický svet božstiev alebo remeselnú zručnosť a hypnotické nadčasové magično afrického kontinentu. Transformácia je neoddeliteľná interdisciplinárna súčasť bytia a tvorby. V prírode sú to pre mňa dôležité celoživotné konštanty a to štyri ročné obdobia, ktoré sú samé o sebe premenou a ktoré prechádzajú za posledné roky výraznou negatívnou transformáciou a to vplyvom človeka. Pri keramickej tvorbe je celý proces úžasná transformácia surového, nestabilného, prírodného materiálu do formy, do ktorej ho pretvorím ja a zadefinuje ju finálne oheň. Moje zodpovedné snaženie je aby celý proces a výsledok tejto transformácie nemal negatívny dopad na životné prostredie.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.