Ľubica Mildeová

Ľubica Mildeová /je absolventkou Atelieru Produkt / Art Dizajn a doktorandkou Katedry dizajnu na VŠVU. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým autorským prístupom v oblasti dizajnu, experimentu s technikami / materiálmi a presahom do voľnej výtvarnej tvorby. Séria objektov prezentovaná v rámci inštalácie v Apponiyho paláci tvorí súčasť širšieho projektu dizertačnej práce s názvom Self-Design, vznikla v roku 2018 počas stáže v atelieri sochárstva UAB v Belehrade.

Portrét foto: Vanda Mesiariková pre Banskú Stanicu Contemporary