Ľubica Mildeová / Body design IV. / Body furniture II.

Kolekcia Body Furniture II. nadväzuje na predchádzajúce projekty zo sféry Body designu zaoberajúce sa predovšetkým vzťahom užívateľa predmetu/objektu a objektu samotného, analýzou materiálnej kultúry a súčasných marketingových stratégií. Notoricky známy nábytkový prvok (skrinka) – v modifikovanej verzii s upraveným dnom tu umožňuje pozorovateľovi priamu interakciu, intenzívne prežitie zážitku „z dizajnu samotného“. Štyri varianty totožného produktu symbolizujú možnosť výberu, prispôsobenia produktu na mieru užívateľa, čo len podporuje absurdnosť funkcie objektov z tejto kolekcie.

lubicamilde.wix.com/design

mildeova2