Lukas Prochazka, Dušan Chmeliar

Kniha Stromček spotrebný sleduje fenomén objavujúci sa každoročne v uliciach mesta. Pri smetiakoch sa po novom roku použité spotrebované vianočné stromčeky, ktoré sú v tomto kontexte chápané ako spotrebný tovar.

 

Book traces annual phenomena in city streets. After every New Year’s Eve unwanted Christmas trees are starting accumulating near dumpsters. Plain trees are in this particular context perceived not as a Christmas symbol anymore but more like disposable goods.