Malina Studio

Malina studio je grafické štúdio zamerané na tvorbu vizuálnej identity sympatických značiek. V portfóliu štúdia nenájdete mená veľkých značiek. Práve naopak, spolupracujú s rozbiehajúcimi sa značkami, ktoré sú pre nich oveľa inšpiratívnejšie. Takto si vraj spoločne užívajú ich cestu nahor. Kreatívnym riaditeľom štúdia je Mgr. art. Ado Juráček.

www.malinastudio.sk