Marián Laššák Sondy

Mýtus domova“ je autorská výstava kolekcie úžitkových predmetov a objektov. Téma bývania dostáva veľký mediálny priestor, či už v podobe lifestyle magazínov, televíznych show s premenami bytov, alebo sitkomoch. Výstava poukazuje na to, že domov je predovšetkým schopnosť napĺňať emocionálnu potrebu, ktorá je silne individuálna.

Súborom Sondy nadväzuje Marián Laššák na predchádzajúce práce tematizujúce presahy dizajnu a architektúry. Aktuálna kolekcia prehlbuje napätie medzi realitou a ilúziou, medzi dvoma a troma dimenziami, medzi reálnou funkčnosťou (tentoraz ide o svietidlá) a sémantickými akcentami. Sondy evokujú súvislosti s archeologickým či reštaurátorským odkrývaním historických vrstiev. Možno ich vnímať ako abstrahované obrazy času, ale aj konkrétne odkazy k našej minulosti s ostalgickým nádychom. Ponúkajú kontrast svietiacich plôch a fotografických reprodukcií starostlivo vyberaných detailov reálnych industriálnych a privátnych interiérov nedávnej histórie realizovaných v spolupráci s fotografom Markom Horbanom. Citujú olejové nátery stien, farebné linky vymedzujúce maľované plochy, sokle a vápenné omietky vo fabrikách a v školách, aj valčekové vzory, ktoré kedysi zvládal každý samouk-dekoratér pri zveľaďovaní domáceho príbytku. Nabádajú k úsmevu, k úvahám o našej našej reálnosocialistickej minulosti a konzumnej súčasnosti, ale aj k zamysleniu sa nad nezadržateľnosťou plynutia času.

Zdeno Kolesár

Galéria Médium, Hviezdoslavovo námestie 18, otvorenie 4.4. o 18.00