Martin Mjartan

Projekt Pálffyho lipy je inšpirovaný stavbou neskorého baroka, ktorá bola súčasťou rozľahlých záhrad grófa Pállfyho pod Bratislavským hradom. Stavba umožňovala jej návštevníkom stúpať do koruny obrovskej lipy a tráviť tam voľný čas, stretávať sa a relaxovať. Obnoviť toto intímne spojenie medzi človekom a prírodou prostredníctvom novej modernej formy je jedným z hlavných zámerov návrhu, ktorý upozorňuje aj na problematiku ubúdajúcej zelene a rozširuje povedomie o jej dôležitosti vo väčších mestách.