Martin Rohal

Martin Rohal je absolventom Grafického a tvarového designu obalov na Strednej škole umeleckého priemyslu v Ústí nad Orlicí, knihárskeho odboru na Vyššej odbornej škole grafickej v Brne v súčasnosti študuje Interiérovú tvorbu na Vyššej odbornej umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Okrem toho sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, ktorú sa snaží previazať s rôznymi tradičnými remeslami. Na BADW 2017 bude prezentovať vázy Boule, ktoré sa pre neho stali prelomovou prácou a určili jeho ďalšie smerovanie. Sklo totiž Martina Rohala absolútne pohltilo.