Mya Javorková

Mya Javorková

Atelier objectora, torso., fotografie: Ľuboš Kotlár

Mya Javorková

Selekcia diel z projektov torso. a Skryté formy

 

torso. je kolekcia skulpturálnych úžitkových objektov z dreva v kombinácii s kovom a keramikou. Objekty sú nositeľmi osobných príbehov desiatich reálnych žien.
Každý kus je venovaný jednej z nich. Objekty, ktorých základ tvorí drevo ako primárny materiál, sú doplnené organicky a abstraktne tvarovanými fragmentmi a odliatkami z mosadze a keramickej hmoty. Objekt je bez týchto častí nedokončený, stáva sa tak neúplnou sochou, torzom.
Cudzí materiál pôsobí kontrastne, ale zároveň dopĺňa objekt na prázdnych miestach. Toto spojenie predstavuje symbol toho, ako sa príbehy a životné situácie stávajú súčasťou našej identity, osobnosti, toho, ako vnímame seba samých, sú našimi prejavmi a potrebami zároveň.

spovede: Alena Demková, Valéria Frázová, Milota Sidorová, Klaudia Ligačová, Petra Blaščák, Katarína Zagorski, Lucia Merňová, Kristýna Klímová, Lívia Krasňanská, Zuzana Andelová

Atelier Objectora, torso., fotografie: Ľuboš Kotlár

Atelier Objectora, torso., fotografie: Ľuboš Kotlár

Atelier Objectora, Skryté formy, fotografie: Ľuboš Kotlár

Atelier objectora, Skryté formy, fotografie: Ľuboš Kotlár

Mya Javorková

výstavný priestor: Zoya Gallery

objectora.sk

instagram: atelierobjectora