Bratislava Design Week

2023

OPEN   CALL

Bratislava
Design Week

2023

OPEN CALL

OPEN CALL 2023

OPEN CALL 2023

Otvorenie výzvy: 15. 9. 2023
Ukončenie výzvy: 18. 10. 2023
Vyhlásenie výsledkov: 23. 10. 2023
Konanie BADW: 6. – 10. 12. 2023

Bratislava Design Week je prezentáciou súčasného slovenského aj zahraničného dizajnu.Cieľom otvorenej výzvy je poskytnúť priestor etablovaným, ale aj začínajúcim dizajnérom, jednotlivcom alebo skupinám. Prihlásiť sa môžete s už existujúcim dielom, ale vítané sú aj nové projekty, ktoré budú vytvorené, priamo pre festival Bratislava Design Week 2023. Prihlásené diela by mali reflektovať tohtoročnú tému, ktorou je ODVAHA.

ODVAHA

ODVAHA

Festival Bratislava Design Week si vždy vyberá tému na základe aktuálneho dobového pocitu. Tento rok sme ju zadefinovali ako ODVAHA. Naša spoločnosť žije veľmi tenzné časy, ktoré sa nás snažia zahnať do kúta. Kríza sa do našej spoločnosti nasťahovala v rôznych formách, ekonomickej, spoločenskej, vzťahovej, hodnotovej, profesijnej, environmentálnej atď. Stále je ohrozený základný predpoklad existencie spoločenstiev, ktorým je mier. Napriek tomu nie je čas na nariekanie. Dôležitou sa stáva práve ODVAHA. Vykročiť novým smerom, pozrieť sa na problémy z inej strany, odvaha nesúhlasiť, odvaha zastať sa slabších, odvaha pohnúť sa vpred, odvaha ukázať kto som, odvaha experimentovať. To všetko je rovnako ako pre spoločnosť, dôležité aj pre prácu a pozíciu dizajnéra. 

PODMIENKY

PODMIENKY

PODMIENKY

Svoje projekty zaregistrujte prostredníctvom formulára do 18.10. 2023. Aby bola vaša prihláška úspešne odoslaná, musí obsahovať informácie o autorovi, diele a požadované prílohy (dokumentácia, portfólio). Účastnícky poplatok je viazaný na výstavnú plochu a kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlasujete.

 

 

Solid Area

• profesionáli, výrobcovia, predajcovia a etablovaní dizajnéri a dizajnérske štúdia
• cena: m²/30 € (minimálny poplatok 50€)
• po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu (6 ks)

 

 

Dizajn Lab
• určené pre začínajúce dizajnérske štúdiá a čerstvých absolventov umeleckých škôl
• cena: m²/25 € (minimálny poplatok 40€)
• po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu, bude zaradený do všetkých propagačných materiálov + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu (4 ks)

 

 

Parallel Area
• organizátori výstav a eventov v iných priestoroch, nie v centrálach BADW 2022
• cena: 100 EUR
• účastnícky poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane, programu, propagáciu v novinách festivalu, viditeľné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup) + VIP vstupy na úvodný raut (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)

 

 

School Area
• študenti dizajnérskych škôl
• maximálny výstavný priestor – 20 m²
• cena: m²/20 € (minimálny poplatok 40€)
• cena zahŕňa vstup na VIP úvodný raut a voľné vstupy na festival (4 ks)

Poplatok za výstavnú plochu je potrebné uhradiť jednorázovo a platí pre celé trvanie festivalu.

Výstavné priestory k OPEN CALLU upresníme.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: opencall@badw.sk