Nikola Čemanová

re-Carnis

re-Carnis, 2020-2022

Nikola Čemanová

re-Carnis, tehly zo stavebného odpadu, epoxidová živica, keramická glazúra, 2020-2022

Rodina reliktných tehlových objektov je reinkarnáciou stavebného materiálu, ktorý zažil svoj zrod a prežil svoju smrť. Tehly boli vytrhnuté z hrubého kontextu stavebného priemyslu a opatrne znovupochopené jemnosťou tradičného keramického remesla. Aktom znovuuvedenia stavebného odpadu do použiteľnej formy a funkcie, oslavujúc pamäť materiálu, z ktorého pochádza, vzniká fosilizovaná stopa uplynulých životov hlinenej hmoty.

Sú to kosti budov, architektonické fosílie, je to ľudský odpad (ľudským) gestom povýšený na sochu/objekt estetickej hodnoty…

re-Carnis, 2020-2022

Snaha o zachytenie do hmoty vrastených elégií o sebadeštrukčných kódoch ľudského spoločenstva sa prostredníctvom technologického procesu glazovania a pálenia naveky pretavila do pórov hmoty. Objekty môžu byť použité ako utilitárne nádoby-vázy alebo ako solitérne sošné objekty. Zmŕtvychvstané tehly majú možnosť predĺžiť život aspoň rezaným kvetom. Alebo len sami sebe…

re-Carnis, 2020-2022

re-Carnis, 2020-2022

Nikola Čemanová

výstavný priestor: Zoya Gallery

Instagram: nikolacemanova