Simona Janišová

Sériou kameninových a porcelánových objektov nazvaných Anachronik Simona reaguje na archetypálne tvaroslovie a tradičné postupy dekorovania, používané v tvorbe keramiky, hlavne v lokálnom kontexte. Tieto východiská re-interpretuje prostredníctvom digitálnych technológii. Exaktne štruktúrované povrchy, stavia do kontrastu s maliarskym prístupom ku glazovaniu. Inštalácia Kapitola 2, nadväzuje na výstavu v galérií Hotdock – Kapitola 1 – paralelnú expozíciu, ktorou divákovi umožňuje nahliadnuť do výrobného procesu keramiky.

www.simonajanisova.sk