Škola dizajnu

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava predstavuje prostredníctvom inštalácie výber prác svojich študentov z odborov Grafický a priestorový dizajn, Fotografický dizajn, Animovaná tvorba, Odevný dizajn, Priemyselný dizajn, Filmová a mediálna tvorba, Interiérový dizajn a Grafika vizuálnych komunikácií.

Inštaláciu tvorí variabilné zoskupenie štyroch kubusov, ktorých usporiadanie možno prispôsobiť rôznym priestorovým limitom. Dizajn objektov zároveň umožňuje ich rôznorodé využitie (galerijný podstavec, úložný priestor, stôl, stolička, polička, stupienky víťazov…)

Návštevníci BDW si budú môcť na kubusy sadnúť, odpočinúť si, prelistovať si knihu, alebo sa na stupienky víťazov postaviť a nechať sa na nich odfotiť.

Autori inštalácie: Dominik Barkol, Matej Kollár – študenti Školy dizajnu

www.skoladesignu.sk