Ateliér Art dizajn, VŠVU Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Ateliér Art dizajn / VŠVU Bratislava Prezentácia prác študentov ateliéru Art dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zameraním ateliéru je širšie chápanie dizajnu s možnými presahmi do umeleckého remesla, konceptu a objektu. Zdôrazňuje sa individualita autora, jeho reflexia súčasnosti, experiment a sémantická výpoveď. Ateliér je aj priestorom pre kritickú diskusiu […]