Posts tagged with ‘Branislav Laho’

  • crafting plastics!

    Nová medzinárodná platforma cp! studio sa zameriava na výskum a inovácie vo sfére bioplastov. Experimentuje, spolupracuje a produkuje s ohľadom…

    Read more
    1