crafting plastics!

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] crafting plastics!   A new international platform cp! studio is focused on research and innovation in the sphere of bioplastics. It experiments, collaborates, and produces with regards to the product’s life cycle. Its first set, cp!s collection 1, presents ready-to-wear glasses, created for users who like progressive and unconventional solutions. […]

crafting plastics!

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] crafting plastics!   Nová medzinárodná platforma cp! studio sa zameriava na výskum a inovácie vo sfére bioplastov. Experimentuje, spolupracuje a produkuje s ohľadom na celý životný cyklus produktu. Premiérový set cp!s collection 1 tvoria okuliare vo formáte ready-to-wear, navrhnuté pre užívateľov, ktorí majú radi progresívne a nekonvenčné riešenia. Autori: Vlasta Kubušová, Miroslav Král, Matej […]