Jakub Straka

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] Jakub Straka „Can there be anyone more practical than a man who has no goods to take care about? I think that due to the fact that I live from day to day and I’ve got no possesion, I am more free than a bird.” Ladislav Mednyánszky   I created […]

Jakub Straka

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] Jakub Straka „Môže byť niekto praktickejší ako človek, ktorý nemá žiadne statky, o ktoré sa musí báť? Myslím si, že vďaka tomu, že žijem zo dňa na deň a nemám žiadny majetok, som voľnejší ako vták.” Ladislav Mednyánszky   Kolekciu odevov som vytvoril ako reakciu na život môjho starého otca […]

Jakub Straka

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Jakub Straka „Can there be anyone more practical than a man who has no goods to take care about? I think that due to the fact that I live from day to day and I’ve got no possesion, I am more free than a bird.” Ladislav Mednyánszky   I created […]

Jakub Straka

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Jakub Straka „Môže byť niekto praktickejší ako človek, ktorý nemá žiadne statky, o ktoré sa musí báť? Myslím si, že vďaka tomu, že žijem zo dňa na deň a nemám žiadny majetok, som voľnejší ako vták.” Ladislav Mednyánszky   Kolekciu odevov som vytvoril ako reakciu na život môjho starého otca […]