Posts tagged with ‘Jonáš Gruska’

  • Jonáš Gruska

    Dočasná zvuková inštalácia spojená s performance v trolejbuse mestskej hromadnej dopravy.

    Read more
    0