Jonáš Gruska / Elektromagne-
tický trolejbus

 

Dočasná zvuková inštalácia spojená s performance v trolejbuse mestskej hromadnej dopravy.

Sobota 11.6., 16.00 – 18.00

Špeciálne zariadenia, „Elektrosluchy“, umiestnené v priestoroch vozidla snímajú elektromagnetické žiarenie (ktoré necítime ani nepočujeme) a premieňajú ho na zvuk. Odhaľujeme tak inú, skrytú dimenziu našej reality, ktorá sa nás bytostne dotýka, no jednak zostáva neviditeľná a nepočutá. Súčasťou inštalácie môže byť živé vystúpenie, počas ktorého by som chodil po trolejbuse a „kurátoroval“ posluchový zážitok obecenstva premiestňovaním Elektrosluchov.

 

www.jonasgru.sk www.soundcloud.com

 

13396507_10156969575820621_828656841_o.png