Author’s design, AFAD Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Author’s design / COPY IT!   „Designers are basically willing to share knowledge, but they have blocks preventing them from using other people’s ideas. However, it is important what context a given product was created in. That is what a designer, as one of many, enriches a known idea with and […]

Autorský dizajn, VŠVU Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Autorský dizajn / COPY IT!   „Dizajnéri sú v zásade ochotní zdieľať vedomosti, ale majú zábrany používať nápady iných. Dôležité však je, v akom kontexte produkt vznikne. To je to, čím obohacuje známu ideu a posúva ju ďalej ako jeden z mnohých.“ (Jan Michl) Zadaním pre študentov predmetu Autorský dizajn pod […]