ÚĽUV Design Studio

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] ÚĽUV Design Studio Michal Hanula / Miroslav Mládenek / Tibor Uhrín Michal Hanula, Miroslav Mládenek and Tibor Uhrín’s design exhibition presents the current work of the trio. Those three outstanding personalities were brought together by wood as the basic element of their creation – and their synthetic, open-minded and progressive […]

Dizajn štúdio ÚĽUV

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Dizajn štúdio ÚĽUV Michal Hanula / Miroslav Mládenek / Tibor Uhrín Výstava dizajnérov Michala Hanulu, Miroslava Mládeneka a Tibora Uhrína zaznamenáva aktuálnu tvorbu trojice výrazných osobností, ktorých spája drevo ako podstatný prvok tvorby a syntetické, otvorené a progresívne nazeranie na tento adorovaný i zaznávaný materiál. Akceptujúce a s rozmyslom rozvíjajúce […]