Faculty of Architecture, STU Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] FA STU / Herbert von Krochentál   The project was created as part of the Actual Trends in Design Subject of the Faculty of Architecture at STU in Bratislava. We answer to the surrounding kitsch through a piglet by the name Herbert von Krochentál. A sign of kitsch may be a perfectly handled craft, […]

Fakulta architektúry, STU Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] FA STU / Herbert von Krochentál   Projekt vznikol v rámci predmetu Aktuálne trendy v dizajne na Fakulte architektúry STU. Prostredníctvom ružového plastového prasiatka menom Herbert von Krochentál reagujeme na gýč okolo nás. Znakom gýča býva často výborne zvládnuté remeslo, obsah však vykazuje určitý stupeň nezrelosti autora. Precízne prevedenie poukazuje […]

Ústav interiéru a výstavníctva a BCD lab, Fakulta architektúry, STU Bratislava

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/3″ el_position=“first“] Ústav interiéru a výstav- níctva a BCD lab, FA STU / WOOD-WOOL (WW)   Projekt vznikol v spolupráci s firmou DEKOMA – dodávateľom čalúnnických a bytových textílií. Je súčasťou cyklu Small Smart Wooden vedenom Veronikou Kotradyovou a zameranom na prácu s masívnym drevom. Aktuálne bolo témou vytvoriť malý inteligentný nábytok v […]