Technická univerzita vo Zvolene

Ateliéry dizajnu nábytku na Katedre dizajnu a interiéru, Drevárskej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene sa zaoberajú komplexným dizajnom nábytkových prvkov pre interiér, exteriér ako aj okrajové skupiny používateľov.

Ateliérové témy sa venujú problematike sériovej výroby, tvorbe autorských solitérov, tranformácii historického odkazu v kultúre bývania alebo nábytkovým experimetom. Študenti počas štúdia prejdú dizajnom vačšiny nábytkových skupín s tým že výstupy je realizované v reálnej mierke.

Súčasťou študentských dizajnových výstupov je aj aplikácia v konkrétnom priestore.