Víťazi BADW Awards 2017

Aj tento rok sme spomedzi vystavujúcich dizajnérov v Open Call Area vybrali tých najlepších. Dizajnéri mali možnosť zvíťaziť v kategóriách Objav, Produkt, Kolekcia Hlavný víťaz.

Objavom BADW 2017 sa stala Terézia Feňovčíková s kolekciou H A N B O K. Základom kolekcie je experimentálne tvarovanie s priestorové formovanie odevov a jej inšpiráciou bol kórejský kostým Hanbok a kaligrafia, postavené do kontrastu s dynamizovaním plochy textilu.

Produktom tohtoročného BADW je Tin Tin od dizajnéra Lea Čellára zo značky Javorina.

Treťou víťazkou sa stala dizajnérka Simona Janišová, ktorá zvíťazila hneď v dvoch kategóriách. Cenu získala za kolekciu Anachronik a stala sa taktiež hlavnou víťazkou celého festivalu. Svojou kolekciou, ktorá je sériou kameninových a porcelánových objektov Simona reaguje na archetypálne tvaroslovie a tradičné postupy dekorovania, používané v tvorbe keramiky, hlavne v lokálnom kontexte.