Zheni Studio

Zheni Studio

Web: www.zheni.studio

Facebook

Instagram

Zheni Studio

ZHENI je keramické dizajnérske štúdio založené bývalou architektkou a návrhárkou interiérov Evgeniiou Kazarezovou. Tá teraz pokračuje v práci s priestorom tak, že do neho umiestňuje svoje objekty. Väčšinou pracuje s hlinou ako s jedným zo základných prírodných materiálov, s ktorým človek pracoval už od nepamäti. A práve hlina je dôvodom, prečo začala s keramikou. Pochopenie materiálu, ktorý v priebehu tisíc rokov ovplyvňoval mnoho kultúr, jej dodáva energiu počas procesu navrhovania. Kus zeme. Tekutá, mäkká a tvárna. Naopak, po vypálení veľmi silná. Práca s hlinou je proces učenia, ktorý je z veľkej časti založený na zmyslovom vnímaní. Pomocou tradičných remeselných metód vyrába súčasné dizajnérske objekty, ktoré odrážajú jej víziu a pocity z reality v modernom svete. Evgeniia sleduje brutalistickú architektúru spolu so súčasným mestským a krajinným dizajnom. Prehodnocuje vzťah medzi človekom a prírodou na území mesta a nadväzuje na vzťahy medzi rôznymi prírodnými javmi.

„Je úžasné, ako si rastliny nájdu svoje miesto niekedy na tých najneočakávanejších miestach. Na stene päťposchodovej budovy. Na kamenných schodoch. Prechádzajú cez asfalt, vyrážajú cez ploty. Vždy ma lákala táto hra mestských stavieb a nepoddajnej prírody. Pozorovaním a prehodnocovaním postavenia rastlín v našom mestskom živote vytváram nádoby, ktoré vyjadrujú ducha týchto zložitých vzťahov.“

Pri praktickom výskume harmónie medzi formou, textúrou a prírodnou farbou materiálu kladie Evgeniia dôraz na surovú krásu a udržateľnosť. Počas tvorivého procesu Evgeniia zaobchádza s hlinkou ako s partnerom, je s ňou v neustálom dialógu, formuje ju, ale nekontroluje. Každý predmet, ktorý vyrobí, je jedinečný a jediný svojho druhu. Uvedomuje si, že remeslo rastie nielen v komunite keramikov, ale aj v spoločnosti, ktorá sa čoraz viac váži kvalitnejší a pomalší život. Pri skúmaní rôznych udržateľných iniciatív si nakoniec myslí, že je možné vyrobiť výnimočné dizajnérske kúsky s malým dopadom na životné prostredie. Je hrdá na to, akou cestou sa vybrala a akým smerom kráča.

Prvé vázy, ktoré sa objavili na verejnosti, vyvolali veľký záujem. Evgeniia bola súčasťou výstavy 1000 váz v rámci parížskeho týždňa dizajnu, na ktorom boli vystavené aj jej ďalšie diela. Tu zaujala influencera Alejandro Acero, ktorý pozval Evgeniiu na spoluprácu a neskôr sa jej „The wearable vase“ objavila spolu s luxusnou kyticou od Louis-Géraud Castor na módnej prehliadke Yohji Yamamoto počas týždňa módy v Paríži.