Zuzana Ľos-Božiková

Zuzana Ľos-Božiková

Zuzana Ľos-Božiková je momentálne študentkou 4. ročníka Bc. v Ateliéri odevného dizajnu na VŠVU v Bratislave. Absolvovala viacero stáží – u Andrey Pojezdálovej v Žiline, Mira Saba v Prahe či v Ateliéri módni tvorby na UMPRUM v Prahe. V rámci svojej tvorby hľadá vždy individuálny výraz, reaguje na spoločenské dianie a reflektuje svoje vnútorné pocity.

Zatiaľ posledným úspechom, ktorý si pripísala do portfólia, je víťazná mikrokolekcia zo súťaže Preciosa Master of Crystal, ktorá sa konala na poslednom Mercedes Benz Prague Fashion Week. Práve túto mikrokolekciu bude prezentovať na BDW 2021.

Instagram: losbozikova

Facebook: losbozikova