Zuzana Tončíková & Eva Haviarová

Stolčeky Combo boli navrhnuté Zuzanou Tončíkovou a Evou Haviarovou v rámci projektu „Integrácie pravidiel eko-dizajnu do vzdelávacieho procesu dizajnérov”, podporeného komisiou J. W. Fulbrihgta. Projekt prebiehal na Purdue University v USA. Táto dizajnérska štúdia ukazuje rozdiely v environmentálnych dopadoch základných materiálov využívaných pri výrobe nábytku. Veľkou výzvou pre nás ako dizajnérov bolo pochopenie, ako môže byť ovplyvnený environmentálny dopad jednotlivých častí produktu v závislosti na správnej kombinácii tvaru výrobku, materiálu a výrobnej technológie. Metódy projektu spočívali v porovnávaní troch takmer rovnakých stolčekov, ktoré boli navrhnuté kombináciou rôznych materiálov a technológií. Výstupy z projektu by mali pomôcť dizajnérom integrovať eko-dizajnové postupy do procesu kreatívneho myslenia, ako aj kvantifikovať environmentálne dopady základných materiálov používaných v nábytkárstve.