Zuzana Zmateková

Kolekciu digitálnych potlačí a z nich zhotovených odevov, vytvorila textilná dizajnérka Zuzana Zmateková v rámci projektu nadväzujúceho na jej diplomovú prácu Data tex- styles. Projekt pracuje s témami ako nové médiá a digitálna estetika a ich využitím a spracovaním v dizajne. Autorka vytvárala prezentované potlače pomocou senzoru Kinect a programu špeciálne navrhnutému programátorom Matejom Fandlom tak, aby vykresľoval skenované objekty v rôznych textilných väzbách, s nastaviteľnou farebnosťou a hrúbkou nite. Autorka sa posúva od štruktúry, s ktorou pracovala v projekte Data tex-styles, ku skanom zachytávajúcim jej obytný priestor. Ten sa skrz optiku senzoru Kinect mení z osobného na anonymný priestor vyprázdnený iba na vizuálne príťažlivý obraz, bez špecifických znakov.

Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banka.