Ateliér experimentálneho dizajnu

Ateliéru experimentálneho dizajnu

(Diana Paulová, Prázdne mesto, 2021, Foto: Marko Horban)

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka majú v rámci projektu stARTup za úlohu premýšľať nad svojou budúcnosťou. Projekt umožňuje transformáciu ateliérovej témy do reálneho projektu, ktorý má predpoklady stať sa start-upom s kvalitným obsahom a zároveň svojim časovým rozsahom plynule rozloženým v rámci celej dĺžky štúdia dáva dostatočný priestor pre seriózny výskum a dotiahnuté výstupy.

Peter Marjak, Happy End, 2021, Foto: Marko Horban

stARTup

Situácia okolo pojmu start-up je v súčasnosti pomerne neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Pre dizajnéra je výzvou redefinovať jeho podstatu v zmysle hľadania nových prístupov a inovatívnych riešení, ale aj v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša.

Viktor Tabiš, B Plan, 2021, Foto: Marko Horban

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021

Instagram: experimental_design_238

Web: www.238.sk