Hadaikum

HADAIKUM

Hadaikum

Hadaikum

Nela Britaňáková a Adéla Chorá sa stretli v Ateliéri keramiky na UMPRUM, neskôr založili wannabe tvorivú skupinu, kde už médium keramiky nestačilo a začala sa rozvíjať činnosť o ďalšie materiály, skúsenosti, záujmy a spolupráce. Hadaikum vytvára predmety každodenného použitia (šálky, sviečky, svietniky, bonboniéry…) a skúma hranice ich použiteľnosti. Inšpiračným zdrojom je okolie, príroda a nedeľné rozprávy z deväťdesiatych rokov.

Hadaikum

Hadaikum

Hadaikum

Nela Britaňáková a Adéla Chorá

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác

instagram: h_a_d_a_i_k_u_m